Ngoại ngữ

Tiếng Anh Giao Tiếp Cán Bộ

Gv: Đang cập nhật
5.0 Đánh giá
Icon bài học 38 Bài học
5,000,000 ₫ 8,000,000 ₫

Tiếng Anh Thiếu Niên

Gv: Đang cập nhật
5.0 Đánh giá
Icon bài học 38 Bài học
5,000,000 ₫ 8,000,000 ₫

Tiếng Anh TC- CĐ

Gv: Đang cập nhật
5.0 Đánh giá
Icon bài học 38 Bài học
5,000,000 ₫ 8,000,000 ₫

TẤT CẢ KHOÁ HỌC TẠI ATHC ĐỀU ĐƯỢC KÈM CẶP HƯỚNG DẪN 1-1 ĐẾN KHI KẾT KHOÁ THÀNH CÔNG!

Học Viện Đào Tạo ATHC P101 Khu Công Nghệ Phần Mềm ĐHQG- TPHCM , Tp.Thủ Đức, Tp. Hcm P101 Khu Công Nghệ Phần Mềm ĐHQG- TPHCM , Tp.Thủ Đức, Tp. Hcm 10.867395427161666, 106.79444763463336 700000 Việt Nam 086 816 7834