Cao đẳng chính quy

Ngành Kế toán (CĐ)

Trường đại học Trường: Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM
0 Đánh giá
Icon bài học 2,5 năm
Liên hệ

Ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Digital Marketing (CĐ)

Trường đại học Trường: Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM
0 Đánh giá
Icon bài học 2,5 năm
7,500,000 ₫

Ngành Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu (CĐ)

Trường đại học Trường: Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
0 Đánh giá
Icon bài học 2,5 năm
7,500,000 ₫
Học Viện Đào Tạo ATHC P101 Khu Công Nghệ Phần Mềm ĐHQG- TPHCM , Tp.Thủ Đức, Tp. Hcm P101 Khu Công Nghệ Phần Mềm ĐHQG- TPHCM , Tp.Thủ Đức, Tp. Hcm 10.867395427161666, 106.79444763463336 700000 Việt Nam 086 816 7834