Đào tạo thường xuyên

Đào tạo thường xuyên

Đào tạo thường xuyên

Nghề Thiết kế trang phục trên phần mềm Gerber (TX)

Trường đại học Trường: Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
0 Đánh giá
Icon bài học dưới 3 tháng
Liên hệ

Nghề Thiết kế quy chuẩn thương hiệu và hệ thống nhận diện thương hiệu (TX)

Trường đại học Trường: Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
0 Đánh giá
Icon bài học dưới 3 tháng
Liên hệ

Nghề Thiết kế thời trang 3D (TX)

Trường đại học Trường: Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
0 Đánh giá
Icon bài học dưới 3 tháng
Liên hệ
Học Viện Đào Tạo ATHC P101 Khu Công Nghệ Phần Mềm ĐHQG- TPHCM , Tp.Thủ Đức, Tp. Hcm P101 Khu Công Nghệ Phần Mềm ĐHQG- TPHCM , Tp.Thủ Đức, Tp. Hcm 10.867395427161666, 106.79444763463336 700000 Việt Nam 086 816 7834