Trung cấp

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (TC)

Trường đại học Trường: Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM
0 Đánh giá
Icon bài học 2 năm
6,600,000 ₫

Ngành Điện công nghiệp và dân dụng (TC)

Trường đại học Trường: Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
0 Đánh giá
Icon bài học 2 năm
Liên hệ

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (TC)

Trường đại học Trường: Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
0 Đánh giá
Icon bài học 2 năm
6,600,000 ₫
Học Viện Đào Tạo ATHC P101 Khu Công Nghệ Phần Mềm ĐHQG- TPHCM , Tp.Thủ Đức, Tp. Hcm P101 Khu Công Nghệ Phần Mềm ĐHQG- TPHCM , Tp.Thủ Đức, Tp. Hcm 10.867395427161666, 106.79444763463336 700000 Việt Nam 086 816 7834