Trung cấp

Ngành Sửa chữa thiết bị may (TC)

Trường đại học Trường: Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM
0 Đánh giá
Icon bài học 2 năm
6,600,000 ₫

Ngành Quản trị kinh doanh (TC)

Trường đại học Trường: Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
0 Đánh giá
Icon bài học 2 năm
6,000,000 ₫

Ngành May Thời Trang (TC)

Trường đại học Trường: CĐ Công nghệ TP.HCM
0 Đánh giá
Icon bài học 2 năm
7,040,000 ₫
Học Viện Đào Tạo ATHC P101 Khu Công Nghệ Phần Mềm ĐHQG- TPHCM , Tp.Thủ Đức, Tp. Hcm P101 Khu Công Nghệ Phần Mềm ĐHQG- TPHCM , Tp.Thủ Đức, Tp. Hcm 10.867395427161666, 106.79444763463336 700000 Việt Nam 086 816 7834