Trung cấp

Ngành Công nghệ thông tin (TC)

Trường đại học Trường: CĐ Công nghệ TP.HCM
0 Đánh giá
Icon bài học 2 năm
7,040,000 ₫

Ngành Thiết kế đồ họa (TC)

Trường đại học Trường: CĐ Công nghệ TP.HCM
0 Đánh giá
Icon bài học 2 năm
7,040,000 ₫
Học Viện Đào Tạo ATHC P101 Khu Công Nghệ Phần Mềm ĐHQG- TPHCM , Tp.Thủ Đức, Tp. Hcm P101 Khu Công Nghệ Phần Mềm ĐHQG- TPHCM , Tp.Thủ Đức, Tp. Hcm 10.867395427161666, 106.79444763463336 700000 Việt Nam 086 816 7834